Chờ xử lý !

Nạp thẻ cào

- NẠP SAI MỆNH GIÁ TRỪ 50% GIÁ TRỊ THẺ
Chưa Có Giao Dịch Nào
Loại Thẻ Số Seri Mã thẻ Mệnh giá Ngày đổi thẻ Trạng thái Ghi chú